THỪA KẾ – DI CHÚC

Ls Nguyễn Thị Mến với các hình thức dịch vụ tư vấn đa dạng từ tư vấn trực tuyến đến hỗ trợ trực tiếp, luôn sẵn sàng tư vấn mọi nhu cầu tư vấn pháp luật thừa kế. Để được Luật sư tư vấn giải quyết các tranh chấp về thừa kế vui lòng gọi ngay cho tôi qua Hotline: 0931.105.104

– Tư vấn về quyền thừa kế theo luật;

– Tư vấn về hàng thừa kế theo luật;

– Tư vấn về thời điểm mở thừa kế theo luật;

– Tư vấn và xác định di sản của người để lại di sản thừa kế;

– Tư vấn về thời điểm phát sinh quyền và nghĩa vụ của người được thừa kế;

– Tư vấn hàng thừa kế thế vị;

– Tư vấn về thủ tục từ chối nhận di sản thừa kế;

– Tư vấn về phân chia di sản thừa kế;

– Tư vấn về khai nhận di sản thừa kế;

– Tư vấn xác định người không được quyền hưởng di sản thừa kế theo luật;

– Tư vấn về thời hiệu thừa kế;

– Tư vấn, soạn thảo di chúc.

 

Có hai dạng phân chia tài sản thừa kế là:

                      Phân chia tài sản thừa kế theo di chúc: tư vấn soạn thảo di chúc đúng quy định của pháp luật hiện hành như: viết, lập di chúc; chỉ định, phân chia di chúc; sửa đổi, thay thế và gửi giữ di chúc theo quy định của pháp luật.

                      Phân chia tài sản thừa kế theo pháp luật: tư vấn các trường hợp chia tài sản thừa kế theo pháp luật; xác định người thừa kế theo pháp luật; hàng thừa kế, tư vấn thừa kế thế vị; tư vấn việc từ chối thừa kế…

HỎI ĐÁP THỪA KẾ DI CHÚC

TƯ VẤN MIỄN PHÍ

    VỀ CHÚNG TÔI
    118E3 Đường số 3 (cuối đường số 3) Khu dân cư Sao Mai, Khu phố Mỹ Tân, phường 7, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre (gần Công an tỉnh Bến Tre)
    Thứ 2 - Thứ 6: 8.00 am - 5.00 pm